forsiden


Velkommen til georgiske-kors.dk

Denne hjemmeside giver forskere og studerende indenfor især kunsthistorie og religion en indgang til samlingerne af de unikke georgiske foran-alterkors fra middelalderen, som opbevares på museer i Georgien. Hjemmesiden vil blive udbygget med billeder af foran-alterkors, der står i en række kirker i Svaneti. Kunsthistoriker Nora Mikeladze Andreasen står bag hjemmesiden.

Welcome to georgiske-kors.dk

This website gives researchers and students, especially in art history and religious studies a gateway to the collections of the unique Georgian medieval pre-altar crosses, which are kept at museums in Georgia. The website will be extended with pictures of pre-altar crosses, which are placed in a number of churches in Svaneti. Art historian Nora Mikeladze Andreasen stands behind the website.

მოგესალმებით georgiske-kors.dk-ზე

ეს ინტერნეტ-გვერდი გააცნობს მეცნიერებსა და სტუდენტებს, განსაკუთრებით ხელოვნების ისტორიის და რელიგიის სფეროში, შუა საუკუნეების ქართული საკურთხევლისწინა ჯვრების უნიკალურ კოლექციებს, რომლებიც დაცულია საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმებში. ინტერნეტ-გვერდი შეივსება სვანეთის ეკლესიებში შემორჩენილი საკურთხევლისწინა ჯვრების სურათებით. ინტერნეტ-გვერდი მოამზადა ხელოვნებათმცოდნე ნორა მიქელაძე ანდრეასენმა.